Site logo
Site logo

Vormen van Zorgverlening


U bepaalt, afhankelijk van uw zorgvraag en wensen, hoeveel uur zorg u nodig hebt. De zorgverlening die Haghevoorde levert verschilt per cliënt en is afhankelijk van zijn persoonlijke situatie en omstandigheden. Haghevoorde levert zorg vanaf minimaal 3 aaneengesloten uren tot 24 uur zorg per dag.
 • Persoonlijke verzorging
  hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en naar het toilet gaan, met of zonder hulpmiddelen.
 • Verpleging
  verpleegkundige zorg, zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, zuurstofapparatuur en wondverzorging.
 • Palliatieve zorg
  zorg aan mensen in en rondom de laatste levensfase, al dan niet 24 uur per dag.
 • Continue zorg
  24-uurs zorg aan mensen die niet alleen kunnen zijn, zoals bedlegerige mensen of mensen met Alzheimer.
 • Ondersteunende begeleiding
  begeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid om isolement te voorkomen, bijvoorbeeld door het structureren van dagactiviteiten.
 • Begeleidende zorg
  incidentele zorg, bijvoorbeeld begeleiding bij een ziekenhuisbezoek of begeleiding bij een uitstapje. Ook begeleidende zorg op vakantie behoort tot de mogelijkheden.
 • Ondersteunende zorg
  hulp in de huishouding.