Hagevoorde biedt verschillende vormen van zorgdienstverlening aan.

Persoonlijke verzorging

hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en naar het toilet gaan, met of zonder hulpmiddelen.

Palliatieve zorg

zorg aan mensen in en rondom de laatste levensfase, al dan niet 24 uur per dag.

Ondersteunende begeleiding

begeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid om isolement te voorkomen, bijvoorbeeld door het structureren van dagactiviteiten.

Ondersteunende zorg

hulp in de huishouding.

Verpleging

verpleegkundige zorg, zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, zuurstofapparatuur en wondverzorging.

Continue zorg

24-uurs zorg aan mensen die niet alleen kunnen zijn, zoals bedlegerige mensen of mensen met Alzheimer.

Begeleidende zorg

incidentele zorg, bijvoorbeeld begeleiding bij een ziekenhuisbezoek of begeleiding bij een uitstapje. Ook begeleidende zorg op vakantie behoort tot de mogelijkheden.